Întrebări frecvente

Chestionarul GRI este un sistem de evaluare proprietar si validat, care oferă o perspectivă nouă asupra componentei comportamental-afective a personalității individului și a modului în care acesta își dezvoltă abilitățile, se adaptează mediului de lucru și obține performanțe.

Puterea chestionarului constă nu doar în acuratețea, fiabilitatea și ușurința administrării sale, ci și în sfera largă de utilizare, într-o varietate de situații precum managementul carierei, recrutare, dezvoltarea liderilor sau dezvoltarea organizațională.

Răspunsul scurt este că profilul Natural al unei persoane nu se schimbă în general foarte mult, însă profilul Rol se poate modifica mai des, de vreme ce mediile de lucru suferă modificări frecvente.

Un răspuns mai elaborat la această întrebare este că depinde de diverși factori. Pentru cei mai mulți oameni Profilul Natural nu se schimbă, însă pentru alții se poate modifica, în funcție de intensitatea fiecărui factor și de vizibilitatea profilului. Dacă luăm în considerare profilurile care sunt re-evaluate după perioade lungi de timp, de exemplu după mai mult de cinci ani, profilul Natural este cel mai adesea asemănător ca formă și intensitate cu primul rezultat al chestionarului.

La fel ca orice măsurătoare din oricare alt domeniu științific, este posibilă manipularea rezultatelor dacă cineva chiar face un efort în acest sens! Cu toate acestea, este foarte dificil de realizat și este puțin probabil să se întâmple acest lucru cu GRI.

La prima întrebare a chestionarului, spre exemplu, dvs. răspundeți absolut cum doriți; nu prea aveți ce să falsificați. Dacă vom afla de o situație în care cineva a încercat să manipuleze rezultatele profilului său, îi vom trimite în acel moment o avertizare. Dispunem de soluții interne pentru rezolvarea unor astfel de cazuri destul de puțin probabile.

Utilizăm anumiți indicatori cheie pentru urmărirea beneficiilor implementării instrumentelor și tehnicilor GRI. Indicatorii de performanță pot include timpul petrecut în procesul de intervievare, alte costuri de recrutare, fluctuația angajaților și rata de retenție a acestora, volumul vânzărilor, satisfacția clienților, etc.

GRI dispune și de propriile sale măsurători pentru evaluarea nivelului de angajament, a potrivirii cu jobul și a alinierii culturale a angajatului.

Chestionarul GRI poate fi completat de pe pagina principală a site-ului nostru sau puteți primi o invitație prin e-mail pentru a-l completa online. De asemenea, puteți primi un cod pentru accesarea platformei GRI și completarea chestionarului.

Chestionarul poate fi completat de pe o tabletă, un laptop, un telefon mobil sau chiar pe hârtie, cu creionul. Tot procesul durează, în general, mai puțin de 10 minute.

Vă puteți împărtăși profilul cu persoane din cadrul organizației, dacă ați autorizat dvs. accesul la aceste informații sau dacă organizația în numele căreia ați completat chestionarul GRI a autorizat acest lucru.

Dacă ați completat chestionarul GRI pe cont propriu, îl puteți împărtăși cu o altă persoană cu care doriți, doar dacă aceasta a completat de asemenea chestionarul GRI. Numărul de persoane cu care vă puteți compara profilul este limitat, până în momentul în care utilizarea GRI pentru echipa dvs. va fi acoperită de un Acord de Servicii și Licențiere (SLA).

Dimensiunile și profilurile pe care le măsoară GRI sunt universal valabile, legate de muncă și lipsite de prejudecăți culturale.

Într-un mediu global în care este foarte important să putem înțelege și evalua persoane din culturi diferite, atât chestionarul comportamental GRI, cât și chestionarul PBI pentru evaluarea așteptărilor comportamentale ale jobului sunt traduse în multe limbi.

GRI a fost dezvoltat și validat în conformitate cu principiile directoare ale Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), precum și cu standardele profesionale stabilite de American Psychological Association (APA) și de Society of Industrial & Organizational Psychology (SIOP).

Growth Resources este dedicat desfășurării de cercetări periodice care să asigure faptul că profilurile GRI sunt legate de muncă, lipsite de prejudecăți, valide și de încredere. La cerere, le oferim clienților noștri și studii de validitate a criteriilor legate de job, care pot acoperi multiple poziții, sectoare de activitate și țări.

Chestionarul GRI evaluează un număr limitat de dimensiuni fundamentale ale personalității, motivării și adaptării, care formează împreună o înțelegere nuanțată a omului, în timp ce majoritatea sistemelor analizează o listă de trăsături sau tipologii care adesea se suprapun și care pot fi folosite diferit de persoane diferite.

Prin combinarea profilurilor vizuale cu datele analitice despre performanță, GRI poate fi folosit fără probleme într-o gamă largă de aplicații, pe când majoritatea sistemelor concurente sunt restricționate doar la câteva dintre ele.

GRI le pune la dispoziție directorilor executivi și managerilor un mod mai eficient de a lua decizii și de a construi o organizație bazată pe performanță; majoritatea sistemelor însă rămân doar în mâinile câtorva oameni.

Da, chestionarul GRI este sigur și valid pentru a fi folosit în procesul de selecție. Au fost realizate statistici riguroase pentru asigurarea validității și fiabilității sale și pentru a dovedi că acest chestionar nu are un impact advers care să depindă de sex, etnie sau vârstă.

GRI a fost conceput pentru aplicarea în context organizațional, profesional. Acesta nu măsoară caracteristici clinice. El analizează dimensiunile care sunt oricum evaluate prin alte tehnici la locul de muncă, inclusiv prin metode precum intervievarea, însă face acest lucru într-un mod mult mai obiectiv și mai eficient, printr-un limbaj vizual care îndepărtează mai multe dintre prejudecățile des întâlnite în organizații.

Pentru ca recrutorii să poată folosi GRI în procesul de recrutare, aceștia trebuie mai întâi să participe la un training GRI, cu accent pe elementele aferente recrutării: atragerea, selecția, intervievarea și integrarea celor mai potriviți candidați.

Pentru echipele de recrutori din organizațiile mari, instruirea poate fi organizată sub formă de sesiuni la distanță sau într-un format mixt, prin combinarea sesiunilor la sediul companiei cu cele la distanță. Noi asistăm implementarea GRI în procesele de recrutare, în definirea cerințelor pozițiilor (PBI) și în organizarea interviurilor și a sesiunilor de oferire de feedback.

Deși organizația dvs. ar trebui să procedeze așa cum se potrivește cel mai bine culturii sale, noi recomandăm completarea chestionarului GRI înainte de preselecția și intervievarea candidaților.

Având la dispoziție informațiile analitice și perspectivele GRI, puteți să vă rafinați aprecierile, să vă adaptați stilul de comunicare, să folosiți mai bine timpul aferent interviului și să țineți cont de aspecte importante ale jobului care trebuie evaluate. Vă puteți direcționa mai bine întrebările și puteți poziționa corect jobul în raport cu particularitățile fiecărui candidat.

Managerii folosesc GRI pentru a-și dezvolta abilitățile de leader, pentru a intervieva și a recruta oameni noi și pentru a crește performanța propriilor echipe. Acest lucru începe prin participarea la programul de training GRI.

Pentru organizațiile mai mari, trainingul GRI este organizat într-o manieră mixtă, prin combinarea sesiunilor de la sediul companiei cu cele la distanță. Alături de consultanții interni și de utilizatorii certificați GRI din compania dvs., noi rămânem disponibili pentru a vă asista în implementarea GRI în echipele existente și în recrutarea de noi candidați.

Profilul comportamental al unei poziții sau PBI (Indicatorul Comportamental al Poziției) definește cele mai frecvente comportamente necesare pentru un anumit job. Fără PBI, profilul va fi dificil de definit și de agreat de către cei implicați.

PBI îi ajută pe manageri să ajungă la un consens asupra cerințelor comportamentale. Acesta servește drept reper-cheie pentru a se asigura că cerințele comportamentale ale unei poziții sunt aliniate cu strategia organizației.

Chestionarul poziției sau chestionarul PBI (Indicatorul Comportamental al Poziției) este un chestionar cu 24 de itemi, fiecare dintre ei primind calificative de la 1 la 5, în funcție de frecvența cu care conținutul acestuia se regăsește în jobul respectiv.

Fiecare item constă într-o afirmație precum: „Conduce implementarea de noi planuri și inițiative cu determinare și cu autoritate” sau „Urmează procedurile întocmai și se conformează standardelor și regulilor”.

Răspunsurile sunt analizate statistic, rezultând un profil care reprezintă comportamentul cel mai des așteptat în jobul respectiv de către persoana care completează chestionarul. Răspunsurile tuturor sunt apoi comparate și discutate cu ceilalți, pentru obținerea unui consens.

Toată lumea se poate adapta, însă măsura în care cineva va trebui să se adapteze depinde atât de propriul său profil GRI, cât și de cerințele comportamentele așteptate în poziția respectivă.

Cu cât un job necesită un comportament mai diferit, cu atât mai multă energie și susținere îi va fi necesară persoanei pentru adaptarea la acesta, precum și timp necesar pentru refacerea sa în urma efortului depus.

Profilul comportamental al unei echipe sau TBI (Indicatorul Comportamental al Echipei) definește strategia organizației pentru o echipă, un departament sau întreaga companie, referitoare la comportamentul general așteptat de la membri acesteia.

Deși există profiluri diferite ale indivizilor sau ale diferitelor grupuri, TBI stabilește tendința generală (ca intenție strategică, ceva mai abstractă) către care se așteaptă să se îndrepte la un moment dat membrii grupului în comportamentul lor agregat.

Chestionarul GRI este simplu de completat, iar profilurile comportamentale se generează instantaneu. Rezultatele sunt concise, pozitive și aduc întotdeauna un plus de valoare pentru creșterea performanței la locul de muncă și în cadrul echipei; sunt memorabile. Veți continua să vă îmbogățiți cunoștințele și perspectivele despre oamenii și mediul de lucru din jurul dvs.

Programele de training GRI au efecte remarcabile în procesul de învățare despre profiluri comportamentale, oameni și organizații, într-un timp foarte scurt, prin asistența oferită de către experții GRI.

Experiența bazată pe colaborare a programelor de training GRI este cea mai eficientă și mai durabilă metodă de creștere rapidă a inteligenței sociale și a calității deciziilor legate de oameni.

Sesiunile de training GRI sunt experiențe foarte interactive, în care participanții dezvoltă o înțelegere profundă a măsurătorilor GRI și, mai ales, a modului în care să aplice aceste cunoștințe pentru îmbunătățirea performanței individuale și a celei organizaționale.

Participanții lucrează pe cazuri reale din cadrul organizațiilor lor și dobândesc perspective noi și soluții practice pentru provocările actuale cu care se confruntă.

Cunoștințele, perspectivele și încrederea câștigate cu GRI sunt puse imediat în practică prin interviurile de recrutare, evaluarea performanțelor, rezolvarea conflictelor, dezvoltarea liderilor sau prin gestionarea unei multitudini de aspecte legate de performanță, întâlnite în viața de zi cu zi.

Un chestionar de feedback la 360-de-grade ne arată impresiile pe care le avem despre ceilalți și cum îi vedem pe aceștia. Pe de altă parte, profilul GRI dezvăluie felul în care cineva este influențat de către ceilalți să se adapteze (profilul Rol), dar și motivația sa intrinsecă (profilul Natural), care nu este dezvăluită de chestionarul 360 de grade.

Există mai multe tipuri de chestionare la 360-de-grade, însă cele care se completează cel mai bine cu GRI sunt cele care sugerează ce pot îmbunătăți membrii unei echipe, fără a fi emise judecăți personale. GRI oferă informații graduale despre cum se formează impresiile noastre despre ceilalți și ne invită să ținem cont și de cerințele postului, în vederea rezolvării posibilelor tensiuni sau în vederea îmbunătățirii performanței.

Chestionarele care măsoară angajamentul există în mai multe forme, printre care se numără și nou-apărutele chestionare „puls”, posibile datorită internetului și a interfețelor mobile. GRI oferă o evaluare diferită a nivelului de angajament, ce rezultă din interacțiunea indivizilor cu mediul lor.

Nivelul de Angajament măsurat prin chestionarul GRI nu necesită o evaluare constantă, așa cum se întâmplă în cazul chestionarelor „puls”, ci doar după ce au avut loc evenimente importante, precum o promovare sau un training.

Deși informațiile oferite de chestionarele de măsurare a angajamentului sunt valoroase, la fel ca în cazul feedbackului la 360-de-grade, GRI furnizează și informații suplimentare care ajută la creșterea angajamentului colegilor de echipă, prin identificarea motivațiilor lor intrinseci. În același timp, GRI este mai obiectiv și mai nuanțat în legătură cu nevoile organizației.

Informațiile mai nuanțate și mai obiective despre oameni pot îmbunătăți conversațiile individuale cu coach-i executivi, precum și sesiunile de grup. Cu toate acestea, coaching-ul executiv nu vizează de obicei și procesul de angajare, un punct de la care pot debuta multe dintre problemele cu angajații. În plus, coaching-ul executiv nu vizează în mod obișnuit nici dezvoltarea organizațională, unde de asemenea pot apărea diverse probleme.

Unii dintre experții noștri GRI au făcut coaching executiv cu succes timp de zeci de ani, deținând certificări de la asociații și federații internaționale de coaching. Cu toții înțeleg beneficiile seminarului GRI pentru înlăturarea efectelor omniprezente ale prejudecăților, dincolo de limitele coaching-ului executiv.

GRI le oferă directorilor executivi și managerilor un limbaj vizual care poate îndepărta din timp tensiunile și care poate face ca procesul de coaching să aibă un impact mai mare.

Primul pas pentru implementarea GRI în cadrul companiei dvs. este cunoașterea sistemului și a utilizărilor acestuia, primind sprijin și asistență prin intermediul sesiunilor de training și de la consultanții asociați ai GRI.

Programul de training GRI este cea mai importantă componentă. Seminarul executiv și programele de training pentru recrutori și manageri sunt organizate în funcție de nevoile curente și viitoare ale companiei dvs. Oferim de asemenea și alte servicii pentru a ajuta managerii și experții în resurse umane din organizația dvs. prin: sesiuni de grup, asistarea proceselor de recrutare, organizarea de workshop-uri legate de dinamica echipei și sesiuni individuale de feedback.

În plus putem asista angajații să își acceseze rezultatele din platforma GRI și să participe în Programul de Descoperire GRI, printr-o serie de webinarii care pot fi furnizate fie de utilizatori certificați din cadrul organizației dvs., fie de consultanți asociați ai GRI.